Onze historiek

Julien Vandendriessche en Rosa Verbeke hebben eind de jaren '70 niet verwacht dat hun handtekening voor de eerste vrachtwagen met containerhaaksysteem zulke verstrekkende gevolgen zou hebben. De verschillende bedrijfssites voor de activiteiten ontsproten uit die eerste handtekening beslaan nu ongeveer 5 hectaren, verspreid over Staden en Ieper.

1978. Eerste vrachtwagen

De eerste vrachtwagen vervoerde vooral containers voor de diepvriesindustrie. De booming business van de diepvriesbedrijven verantwoordde voor Julien en Rosa de investering in meer en meer transportmateriaal.

1995. Bvba Westcompost

In 1995 werd de bvba Westcompost opgericht. De compostering verhuisde toen naar het industrieterrein in Ieper. Transport en recyclage van groenafval werden belangrijke activiteiten.

1998. Eerste mobiele breekinstallatie voor het recycleren van groenafval

In 1998 kochten we onze eerste mobiele breekinstallatie voor het recycleren van groenafval. De machine kon ook houtafval verwerken tot houtsnippers. Daardoor werden de eerste contacten met de spaanplatenindustrie gelegd. De houtafvalverwerking kende een groot succes. Deze activiteit werd almaar belangrijker.

2004. NV Houtrecyclage Vandendriessche

Er wordt een halfopen loods gebouwd op het terrein naast Westcompost bvba. Naast groenafval kunnen we nu ook houtafval aanvaarden en verwerken in Ieper.

2017. Mobiele breker op rupsen

De aankoop van de mobiele breker Morbark op rupsen is een belangrijke investering. Deze krachtige en flexibele machine kan ingezet worden om grote capaciteiten te verwerken.

U kunt bij ons terecht voor het verwerken van groenafval, houtafval en bedrijfsafval.