Houtrecyclage met een hart voor hout

Wij geven uw afvalhout een nieuwe toekomst. Het houtafval verkleinen wij tot houtsnippers. Klaar voor een nieuwe toepassing: als grondstof in de spaanplatenindustrie of als energiebron voor verbrandingsinstallaties. Beleef de levenscyclus van uw houtafval.

Onze diensten

Aanvoer van hout- en groenafval

Het hout moet worden aangeleverd ontdaan van alle plastiek, papier of andere niet-houtmaterialen. Nagels, vijzen, bouten of meubelbeslag kunnen wel. Om zich te registreren op de weegbrug is een badge nodig.

Recyclage te Ieper of bij u ter plaatse

Wij beschikken over een modern en mobiel machinepark. Daardoor komen wij ook bij klanten ter plaatse om het hout te verkleinen (ook wel breken of vermalen genoemd).

Breken van bedrijfsafval

Onze voorbreker kan ook ingezet worden voor het verkleinen van huis- en bedrijfsafval.